POLÍTICA DE PRIVACITAT

La teva privacitat és important per a nosaltres. En aquesta declaració de privacitat s'explica quines dades personals recollim de les persones usuàries i com les utilitzem. T'animem a llegir detingudament aquests termes abans de facilitar les teves dades personals en aquest web.

En aquest web es respecten i cuiden les dades personals de les usuàries. Com a usuària has de saber que els teus drets estan garantits.

Ens hem esforçat a crear un espai segur i fiable i per això volem compartir els nostres principis respecte a la teva privacitat:

 • Mai sol·licitem informació personal llevat que sigui realment necessària per oferir-te els serveis que ens requereixis.
 • Mai compartim informació personal de les nostres usuàries amb ningú, excepte per complir amb la llei o en cas que comptem amb la vostra autorització expressa.
 • Mai utilitzarem les teves dades personals amb una finalitat que no sigui l'expressada en aquesta política de privacitat.

Cal advertir que aquesta política de privacitat podria variar en funció d'exigències legislatives o d'autoregulació, per la qual cosa s'aconsella a les usuàries que la visitin periòdicament. Serà aplicable en cas que les usuàries decideixin emplenar el formulari d'alta de soci/a on es demanen dades de caràcter personal.

L'ASSOCIACIÓ CREADORS.TV ha adequat aquesta web a les exigències de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), i al Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, conegut com el Reglament de desenvolupament de la LOPD. Compleix també amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), així com amb la Llei 34/2002, de l'11 de juliol, de serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI).

Responsable del tractament de les teves dades personals

 • Denominació Social: ASSOCIACIO CREADORS.TV
 • Domicili Social: C BLASCO DE GARAY, NUM. 189 . 08224 TERRASSA - (BARCELONA)
 • NIF: G06992333

Als efectes del que preveu el Reglament General de Protecció de Dades abans esmentat, les dades personals que ens enviïs a través dels formularis del web, rebran el tractament de dades d'usuàries del web.

Per al tractament de dades de les nostres usuàries implementem totes les mesures tècniques i organitzatives de seguretat establertes en la legislació vigent.

Principis que aplicarem a la teva informació personal

En el tractament de les teves dades personals, aplicarem els següents principis que s'ajusten a les exigències del nou reglament europeu de protecció de dades:

 • Principi de licitud, lleialtat i transparència: Sempre requerirem el teu consentiment per al tractament de les teves dades personals per a un o diversos fins específics dels quals t'informarem prèviament amb absoluta transparència.
 • Principi de minimització de dades: Només requerirem dades estrictament necessàries en relació amb els fins per als quals les requerim.
 • Principi de limitació del termini de conservació: les dades seran mantingudes durant no més temps del necessari per als fins del tractament, en funció de la finalitat, t'informarem del termini de conservació corresponent.
 • Principi d'integritat i confidencialitat: Les teves dades seran tractades de manera que es garanteixi una seguretat adequada de les dades personals i confidencialitat. Has de saber que prenem totes les precaucions necessàries per evitar l'accés no autoritzat o ús indegut de les dades dels nostres usuaris per part de tercers.

Com hem obtingut les dades?

Les dades personals que tractem a creadors.tv procedeixen del formulari d'alta com a socis a l'Associació.

També es recullen altres dades no identificatives que s'obtenen mitjançant algunes galetes que es descarreguen a l'ordinador de l'usuari quan navega en aquesta web, que detallem en la política de cookies.

Quins són els teus drets quan ens facilites les teves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir una confirmació sobre si creadors.tv està tractant dades personals, o no.

Les persones interessades tenen dret a:

 • Sol·licitar l'accés a les dades personals relatives a l'interessada
 • Sol·licitar-ne la rectificació o supressió
 • Sol·licitar-ne la limitació del seu tractament
 • Oposar-se al tractament Sol·licitar la portabilitat de les dades.

Les persones interessades podran accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d'altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollides.

En determinades circumstàncies, les persones interessades podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest cas únicament les conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, les persones interessades podran oposar-se al tractament de les seves dades. L' ASSOCIACIÓ CREADORS.TV deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions. També podran sol·licitar la portabilitat de les seves dades.

Les persones interessades també tindran dret a la tutela judicial efectiva i a presentar una reclamació davant l'autoritat de control, en aquest cas, l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, si consideren que el tractament de dades personals que els concerneixen infringeix el Reglament.

Podràs exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició enviant un correu electrònic a info@creadors.tv juntament amb una prova d'identitat, com una fotocòpia del D.N.I. o un equivalent, indicant a l'assumpte “PROTECCIÓ DE DADES”.

Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?

Quan un usuari es connecta a aquesta web, per exemple, per demanar informació, està facilitant informació de caràcter personal de la qual és responsable l'ASSOCIACIÓ CREADORS.TV. Aquesta informació pot incloure dades de caràcter personal com poden ser la teva adreça IP, nom, adreça física, adreça de correu electrònic, número de telèfon, i altra informació. Quan facilita aquesta informació, l'usuari dóna el seu consentiment perquè la seva informació sigui recopilada, utilitzada, gestionada i emmagatzemada per creadors.tv, només com es descriu en la present política de privacitat.

A creadors.tv hi ha varis sistemes de captura d'informació personal i tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la següent finalitat:

Formulari d'alta de soci: Sol·licitem el nom, cognoms, DNI, adreça i detalls de contacte necessaris per la gestió de l'alta dins l'Associació.

Existeixen altres finalitats per les quals tractem les teves dades personals: Per garantir el compliment de les condicions d'ús i la llei aplicable. Això pot incloure el desenvolupament d'eines i algoritmes que ajuden a aquesta web a garantir la confidencialitat de les dades personals que recull. Per donar suport i millorar els serveis que ofereix aquesta web.

D'acord amb el que estableix el reglament general de protecció de dades europeu (RGPD) 2016/679, l'ASSOCIACIÓ CREADORS.TV és responsable del tractament de les dades corresponents als usuaris del web.

Creadors.tv no ven, lloga ni cedeix dades de caràcter personal que puguin identificar a l'usuari, ni ho farà en el futur, a tercers sense el consentiment previ.

Durant quant de temps conservarem les teves dades?

Les dades personals proporcionades es conservaran:

 • Mentre l'interessat/da sigui soci/a de l'Associació.
 • Mentre l'interessat/da no en sol·liciti la seva supressió.

Secret i seguretat de les dades

Creadors.tv es compromet en l'ús i tractament de les dades personals incloses dels usuaris respectant la seva confidencialitat i a utilitzar-les d'acord amb la finalitat expressada, així com a donar compliment a la seva obligació de guardar-les i adaptar totes les mesures per evitar l'alteració pèrdua, tractament o accés no autoritzat, conforme amb el que estableix la normativa vigent de protecció de dades.

Creadors.tv no pot garantir l'absoluta inexpugnabilitat de la xarxa d'Internet i, per tant, la violació de les dades mitjançant accessos fraudulents per part de tercers.

Exactitud i veracitat de les dades

Com a usuària, ets l'única responsable de la veracitat i correcció de les dades que facis arribar a Creadors.tv exonerant a ASSOCIACIÓ CREADORS.TV de qualsevol responsabilitat al respecte. Les usuàries garanteixen i responen, en qualsevol cas, a l'exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades.

Acceptació i consentiment

L'usuària declara haver estat informada de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament dels mateixos per part de l'ASSOCIACIÓ CREADORS.TV de la manera i per a les finalitats indicades en aquesta política de privacitat.

Canvis en la política de privacitat

Creadors.tv es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials, així com a pràctiques de la indústria. En aquests supòsits, el prestador anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb antelació raonable a la seva posada en pràctica.

Correus comercials

D'acord amb la LSSICE, Creadors.tv no realitza pràctiques de SPAM, per la qual cosa no envia correus comercials per via electrònica, ja que només envia informació referent a l‘associació.

D'acord amb el que disposa la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de comerç electrònic, Creadors.tv es compromet a no enviarà comunicacions de caràcter comercial sense identificar-les degudament.

Aquesta Política de Privacitat ha estat actualitzada per darrera vegada el 04/11/2021.